Velkommen til Køhn og Rike

Nevropsykologiske tjenester for barn, ungdom og voksne

Vi tilbyr nevropsykologiske undersøkelser, utredning, diagnostisering og oppfølging ved ulike nevrotilstander

Vi utreder og følger opp tilstander som ADHD/ADD, lærevansker, hodeskader, hjernerystelser og andre tilstander som påvirker kognitiv funksjon

Ingen henvisning nødvendig

Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til oss. Vi gir deg rask respons på din henvendelse.

Sentral beliggenhet

Vi holder til sentralt i Oslo. 

Kristian Køhn tar imot pasienter i 

Hegdehaugsveien 36A.

Per-Ola Rike tar imot pasienter i 

Kirkeveien 64B.

Individuell oppfølging

Vi utreder og følger opp tilstander som ADHD/ADD, lærevansker, hodeskader, hjernerystelser og andre tilstander som påvirker kognitiv funksjon.

Om oss

Om oss

Hos oss jobber nevropsykolog Kristian Køhn, nevropsykolog/PhD Per-Ola Rike og psykiater Camilla Nohlin, som alle har bred erfaring med utredning og behandling av ulike nevrotilstander i spesialisthelsetjenesten. Helsesykepleier Kristin Køhn er daglig leder og besvarer alle henvendelser, gir deg den informasjonen du trenger og koordinerer din kontakt med oss fra start til slutt.

        

Våre tjenester

Vi utreder og behandler en rekke ulike nevropsykiatriske tilstander, kognitive funksjonsvansker og nevroutviklingsforstyrrelser. Dette kan dreie seg om ulike skader eller sykdommer i sentralnervesystemet, kognitive vansker og vansker som oppstår i barndom og oppvekst. 

ADHD/ADD

ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse som medfører betydelige vansker med oppmerksomhet, hyperaktivitet og / eller impulsivitet.  Vi tilbyr utredning av ADHD/ADD og oppfølging ved diagnose.

Les mer ...

Autismespekterforstyrrelser

 Autismespekterforstyrrelser er en samlebetegnelse for et spekter av vansker. Diagnosene i bruk i dag er Asperger syndrom, atypisk autisme og barneautisme. Vi tilbyr utredning, oppfølging og veiledning ved autismespekterforstyrrelser.

Les mer ...

Tourettes syndrom og ticsforstyrrelser

Tourettes syndrom og ticsforstyrrelser er ufrivillige bevegelser og lyder som oppstår i barndommen. Mange vokser av seg vanskene, men noen trenger behandling på grunn av plagsomme og vedvarende tics.

Les mer ...

Long covid

Mange som har gjennomgått Covid-19 opplever langvarige plager med fatigue/utmattelse og konsentrasjons- og hukommelsesvansker ("hjernetåke"). Vi har god erfaring med utredning av slike tilstander.

Les mer ...

Hodeskader/hjernerystelser

Hvert år får tusenvis i Norge en hodeskade/hjernerystelse. I de fleste tilfeller blir man frisk igjen relativt raskt, men det er også mange som kan oppleve vedvarende plager som påvirker hverdagsfungering i svært stor grad.

Les mer ...

Lærevansker

Lærevansker kan gi store utfordringer i skole, utdanning og jobb. Vi tilbyr utredning av forutsetninger for læring, skolefaglig funksjon og utdanning. En utredning kan gi økt forståelse og viktig kunnskap om tiltak som kan igangsettes.

Les mer ...

Nevropsykologisk undersøkelse

En nevropsykologisk undersøkelse gjennomføres ofte som en del av en større utredning, for eksempel ved mistanke om ADHD/ADD. Her kan du lese mer om hva en slik undersøkelse innebærer.

Les mer ...

Veiledning og rådgivning

Pasienter med nevrorelaterte vansker og deres pårørende kan trenge kunnskap, råd og støtte i ulike livsfaser og situasjoner. Vi tilbyr veiledning, rådgivning, psykoedukasjon og samtaleterapi. Vi tilbyr også veiledning til fagfolk.

Les mer ...

Undervisning

Vi tilbyr undervisning / kurs til fagfolk innenfor våre fordypningsområder. Vi har særlig kompetanse på nevroutviklingsforstyrrelser, ervervede hjerneskader, forstyrrelser og sykdommer i hjernen.

Les mer ...

Priser

Prisliste
TjenestePris
Utredning (inkludert rapport, materiell, for- og etterarbeid) 
En utredning består av en kombinasjon av disse utredningstimene, og forløpet i hver enkelt utredning avtales individuelt. Se faktaboks for de ulike tilstandene for anslag på omfang av utredningen
2 750,- (60min)
4 250,- (90min)
5 000,- (testing inntil 180min)
1 650,- (administrasjon, materiell etc)
Nevropsykologisk undersøkelse, inkludert rapport
8 250,-
Evnetest (WAIS-IV/WISC-V), inkludert rapport
5 000,-
Enkeltkonsultasjon psykologspesialist
1 650,- (45 min)
Enkeltkonsultasjon psykiater
2 000,- (45 min)
Erklæringer, uttalelser, telefonkonsultasjoner
450,- (pr 15min)
  •  Vi tilbyr også videokonsultasjon ved behov (dette er ikke mulig ved nevropsykologisk testing).
  • Vi tar imot betaling med kort, Vipps eller kontant. 

Vi legger vekt på høy faglig kompetanse og skreddersydd oppfølging. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om vi kan være til hjelp for deg.

Ansatte

Kristin Køhn

Helsesykepleier og daglig leder hos Køhn og Rike

Les mer ...

Kristian Køhn

Psykologspesialist med fordypning i klinisk nevropsykologi og samfunnspsykologi

Les mer ...

Per-Ola Rike

Psykologspesialist med fordypning i klinisk nevropsykologi, PhD.

Les mer ...

Camilla Nohlin

Barne- og ungdomspsykiater med bred erfaring innen utredning og behandling av psykiske plager

Les mer ...

Kontakt oss

Benytt skjemaet under for å få kontakt med oss eller bestille time, men unngå å sende konfidensiell informasjon her. Benytt Digipost til Køhn og Rike AS (køhn.og.rike#VD6N) ved behov for oversendelse av sensitiv informasjon.